Projecten

In de afgelopen twee jaar heb ik een aantal rollen mogen vervullen bij verschillende opdrachtgevers. Hieronder leest u meer over wat ik bij deze bedrijven heb uitgevoerd.

Senior adviseur JOBconcept

Advisering voor bedrijven op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken, duurzame inzetbaarheid en opleiding/ontwikkeling. Meer informatie over mijn werkzaamheden kunt u vinden op https://www.jobconcept.nl/partners/

 

Programmamanager Arbeidsmarkt a.i. Waternet.

Waternet wilde weer beter aansluiten op de arbeidsmarkt en alle beschikbare initiatieven om vacatures vervuld te krijgen. Verder was een onderdeel van de opdracht om in kaart te brengen hoe medewerkers (intern) beter te boeien en te binden. De opdracht voor de programmamanager Arbeidsmarkt a.i. binnen Waternet was als volgt geformuleerd:

 • Intern structuur aanbrengen en verder richting geven binnen alle lopende en te ontwikkelen initiatieven (sourcing vraagstuk, bedrijfsschool).
 • Extern de directie ontzorgen en ondersteunen in strategische overleggen met regionale netwerkpartners en de organisatie hierin te vertegenwoordigen.

In het kader van deze opdracht heb ik onderzocht hoe er doeltreffend gestalte gegeven kon worden gegeven aan een effectieve benadering van de arbeidsmarkt voor de korte en lange termijn, waardoor ook de instroom van personeel en behoud van de eigen medewerkers wordt bevorderd. Deze adviezen heb ik, n.a.v. een onderzoek (in- en extern) in een rapport met aanbevelingen en een planning, voor Waternet opgeschreven. Ook heb ik het relevante netwerk in kaart gebracht, gesproken en waar mogelijk aangesloten op de Waternetorganisatie.

 

Projectmanager ‘Alles-in-1’ Techniek Doorzaam.

Doorzaam is het O&O Fonds van de uitzendbranche. Doorzaam stimuleert en bevordert in de branche duurzame inzetbaarheid waarbij loopbaan, leren, ontwikkelen, gezondheid en financiën centraal staan. De uitzendkracht moet vitaal, veilig, vaardig en met plezier zijn/haar werk kunnen en blijven doen. Doorzaam wil dit bereiken door uitzendwerkgevers en opdrachtgevers hierin te stimuleren en te adviseren.

 

Takenpakket:

 • Stimuleren van bedrijven en uitzendbureaus voor het inzetten van opleidingsvouchers (Persoonlijk Kansberoepbudget en ‘Alles-in-1’) en coaching.
 • Voorlichting verzorgen over de producten en dienstverlening van Doorzaam.
 • Signaleren en verbinden van kansen, netwerk en projecten.

 

Projectcoördinator SPDI

SPDI is het samenwerkingsverband (Stichting) van AWVN, CNV Vakmensen en FNV in het project Sociale Partners samen voor Duurzame Inzetbaarheid. Door paritaire kennis en expertise te bundelen zetten werkgevers en werknemers samen stappen voorwaarts op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

 

Takenpakket projectcoördinator:

 • Algehele projectcoördinatie en zorgdragen voor een goede interne organisatie van het team (25 adviseurs) en de diverse werkzaamheden die worden uitgevoerd.
 • Zorgdragen voor een goede werkplanning, inclusief het inhoudelijk stroomlijnen van vergaderingen van projectgroep (dagelijks bestuur) en bestuur van de Stichting.
 • Stimuleren en bewaken van de voortgang, zorgdragen voor een goede verantwoordingscyclus t.b.v. de werkzaamheden.
 • Bewaken van de financiën van de Stichting en het aansturen van en toezicht houden op de financiële verantwoording.
 • Het onderhouden van contacten met subsidie- c.q. opdrachtgevers en toezien op totstandkoming van goede (inhoudelijke en financiële) verantwoording t.b.v. subsidie- c.q. opdrachtgevers.
 • Werkgeversbelangen en werknemersbelangen samenbrengen.

 

Benieuwd naar al mijn voltooide opdrachten/rollen? Neem dan vooral contact met mij op voor een kennismaking.