Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon ondersteunt bedrijven, organisaties en medewerkers als er sprake is van
grensoverschrijdend gedrag, inclusief ongewenste omgangsvormen en integriteit. Dit draagt bij aan
de sociale veiligheid op de werkvloer en bevordert een veilige werkomgeving en goede sfeer.


Onder ongewenste omgangsvormen valt:
- Pesten
- Agressie en geweld
- Discriminatie
- (Seksuele) intimidatie op de werkvloer


Integriteitskwesties gaan over gedrag dat schadelijk is voor de organisatie. Het gaat om:
- Fraude
- Schending van regels
- Diefstal
- Niet-integer gedrag

Waar vindt u een vertrouwenspersoon en waar moet u op letten?
Op basis van de Arbowet is elke werkgever verplicht om een veilige werkomgeving te bieden. Dit kan
onder meer door een vertrouwenspersoon aan te stellen waar de werknemer terecht kan na een
vervelende ervaring op het werk. Het is nog niet wettelijk verplicht om een vertrouwenspersoon te
hebben, maar er komt een wetswijziging waarbij het voor ondernemers met tien of meer
werknemers verplicht wordt om een vertrouwenspersoon te hebben. Het is belangrijk dat de
vertrouwenspersoon onafhankelijk is en geen directe relatie heeft met de organisatie.


Het waarborgen van een gezonde en veilige werkomgeving is dus een wettelijke verplichting voor elk
bedrijf en organisatie. Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) is een belangrijk aspect van deze
regelgeving. Als gecertificeerd vertrouwenspersoon ben ik bekend met de specifieke regelgeving
over PSA en ken ik ook het grote belang van een extern vertrouwenspersoon binnen dit proces.
Vertrouwenspersonen zijn essentieel voor het welzijn van medewerkers en het voorkomen van PSA.
Vertrouwenspersonen zijn het aanspreekpunt voor medewerkers die te maken hebben met
ongewenst gedrag op de werkvloer. Vertrouwenspersonen ondersteunen een veilige werkomgeving
waarin medewerkers hun ervaringen kunnen delen en ondersteuning kunnen krijgen als er sprake is
van een onveilige situatie.


Effectief PSA-beheer heeft een preventieve werking en is hierdoor van cruciaal belang. Het draait
allemaal om het identificeren, evalueren en verminderen van risico's. Door proactief te handelen,
kunnen potentiële problemen vroegtijdig worden opgespoord en aangepakt, waardoor schadelijke
gevolgen voor het welzijn van medewerkers en dus ook voor het bedrijf of organisatie worden
voorkomen.

Vertrouwenspersoon met kennis van het bedrijfsleven
Als vertrouwenspersoon:

• ben ik zeer ervaren in het bedrijfsleven.
• ben ik lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).
• ben ik gecertificeerd o.g.v. omgangsvormen & integriteit’.
• heb ik een positieve VOG-verklaring.
• heb ik accurate kennis van wet- & regelgeving PSA.
• ben ik aangesloten bij intervisiegroepen Registervertrouwenspersoon.
• ben ik objectief, toegankelijk, betrokken en onafhankelijk.


Aanpak
Als vertrouwenspersoon speel ik een essentiële rol in het waarborgen van een veilige en respectvolle
werkomgeving. Een belangrijke taak is het opvangen en begeleiden van medewerkers die te maken
hebben met ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen. Daarnaast signaleer ik
proactief herhaalde incidenten en adviseer ik, (pro)actief directie, management en leidinggevenden
met behoud van anonimiteit.


Medewerkers kunnen bij mij terecht voor informatie, advies, ondersteuning en begeleiding. Om
problemen op te lossen, te signaleren en om escalaties (mogelijk) te voorkomen. Jaarlijks stel ik voor
opdrachtgevers een jaarverslag op met het aantal meldingen, trends en aandachtspunten. Als
vertrouwenspersoon draag ik bij aan het bevorderen van sociale veiligheid en een positieve
werksfeer. Ik heb buiten mijn werk als registervertrouwenspersonen veel ervaring opgedaan binnen
diverse functies in het bedrijfsleven en werk al een aantal jaren als zelfstandig ondernemer.
Als gecertificeerd vertrouwenspersoon besteed ik veel tijd aan voorbereiding, opvolging en
voortdurende bijscholing. Ik ben objectief en onafhankelijkheid. Hiermee borg ik voor u een solide
basis van veiligheid voor alle medewerkers.


Tarieven en pakketten
Elk bedrijf of organisatie heeft eigen behoeften bij het invulling geven aan de rol van
vertrouwenspersoon. Daarom bied ik verschillende pakketten aan. Deze pakketten zijn ontworpen
om u flexibiliteit te bieden en om aan te sluiten bij de omvang en behoeften van uw bedrijf of
organisatie. Of u nu een klein, middel of een groot bedrijf of organisatie bent.
Ik spreek de mogelijkheden en de inhoud van deze pakketten graag persoonlijk met u door.


Contact
Interesse in mijn dienstverlening of heeft u nog andere vragen? Neem contact met mij op. Ik
bespreek graag met u hoe ik kan ondersteunen bij het creëren van een gezonde werkomgeving
waarin uw medewerkers zich gehoord, gerespecteerd en ondersteund voelen.