Camulod als onafhankelijk professional voor uw bedrijf

 

U kunt Camulod inzetten als projectmanager, organisatieadviseur, kwartiermaker, verandermanager, project- of programmamanager, adviseur, toezichthouder, re-integratieadviseur, dagvoorzitter, gespreksleider of als manager en/of directeur a.i. Dit kan gedaan worden binnen HRM-projecten, projecten op het gebied van Duurzaam Inzetbaarheid, projecten binnen het bedrijfsleven of het onderwijs of in het kader van de samenwerking bedrijfsleven en onderwijs maar ook voor HR-advies. Het werkveld van Camulod ligt binnen arbeidsmarktprojecten, in- en doorstroom en ontwikkeling/opleiding van medewerkers. 

 

Camulod is een onafhankelijk manager en kan projecten leiden naar het door u als opdrachtgever gewenste resultaat. U kunt als opdrachtgever rekenen op een betrokken en enthousiaste partner met een jarenlange ervaring zodat op een professionele wijze resultaat, budget en planning gehaald worden. Camulod vindt het belangrijk om binnen elke opdracht de verschillende belangen op de juiste manier mee te nemen in de aanpak en de uitvoering. Dit geldt voor projecten waarbij meerdere partijen betrokken zijn, maar ook bij projecten die veranderingen in de organisatie teweegbrengen.